Σας ενημερώνουμε, ότι η Έναρξη Μαθημάτων του Νέου Κύκλου Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
είναι 05/06/2023 και 03/07/2023.

Κοινοποίηση

Μαθήματα