Αν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του email:
  [email protected]
 ή στα τηλέφωνα 210-7276021 και 210-7276025.
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 10.00-13.00.