You are currently viewing Αυτισμός: Κινητική εξέλιξη, Φυσική Δραστηριότητα, Παρεμβατικά Προγράμματα και Ποιότητα ζωής – OKT21

Αυτισμός: Κινητική εξέλιξη, Φυσική Δραστηριότητα, Παρεμβατικά Προγράμματα και Ποιότητα ζωής – OKT21

Αυτισμός: Κινητική εξέλιξη, Φυσική Δραστηριότητα, Παρεμβατικά Προγράμματα και Ποιότητα ζωής

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ' Αποστάσεως (e-learning) Εκπαίδευσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως (e-learning) Εκπαίδευσης Αυτισμός: Κινητική εξέλιξη, Φυσική Δραστηριότητα, Παρεμβατικά Προγράμματα και Ποιότητα ζωής διοργανώνεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Στοχεύει στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της ανάπτυξης των παιδιών με αυτισμό (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: ΔΑΦ) και της σπουδαιότητας της φυσικής αγωγής & δραστηριότητας στην εκπαιδευτική και κοινωνική τους ένταξη. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη γνώση και την εμπειρία για τον σχεδιασμό εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΕΠ) παρέμβασης με βάση τις ατομικές ανάγκες κάθε ατόμου. Τέλος, έμφαση δίνεται στην ανάδειξη των ζητημάτων, που αντιμετωπίζει το άτομο με αυτισμό και η οικογένειά του στην εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας και κατ’ επέκταση στην ανάδειξη μεθόδων παρέμβασης σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας και εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης των αναγκών των ατόμων με ΔΑΦ συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ  της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφείς σπουδές ή/και εργασιακή εμπειρία, σε απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία και ενδιαφέροντα, σε απόφοιτους  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχο εργασιακό ενδιαφέρον, αλλά και σε ένα ευρύ κοινό που επιθυμεί να διαμορφώσει αντίληψη για τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και ένταξης ατόμων με αυτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Έναρξης:
04/10/21
Διάρκεια :
4 μήνες (200 ώρες)
Κατεύθυνση:
1. Ανθρωπιστικές Σπουδές
2. Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
01/10/21
ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET:
8
Πεδίο:
1. Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός/Άσκηση και Φυσικοθεραπεία/Διατροφή
Κοινοποίηση

Δίδακτρα

Διάρκεια 4 μήνες
495 Δίδακτρα (εφάπαξ)
 • Δίδακτρα σε 3 δόσεις 500 Ευρώ
 • 1η δόση 166 Ευρώ
 • 2η δόση 167 Ευρώ
 • 3η δόση 167 Ευρώ

Εκπτωτική Πολιτική

Το test.healthing.edu.gr για τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ε.Κ.Π.Α.,  εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων.

Αν δικαιούστε έκπτωσης ζητείστε το εκπτωτικό κουπόνι σας από την Γραμματεία
(Μενού => Μηνύματα)
online-course2

Μαθήματα Προγράμματος

 • Χαρακτηριστικά, Συμπτώματα, Συχνότητα, Αιτιολογία
 • Διαγνωστικά κριτήρια
 •  Διαταραχή Asperger
 • Κινητικές ικανότητες και δεξιότητες, κινητική συμπεριφορά.
 • Γνωστικές ικανότητες- Κοινωνικές δεξιότητες.
 • Δημόσιες εκπαιδευτικές δομές- Νόμος για την Ειδική Αγωγή

 • Aναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Φυσικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

 • Τμήματα Ένταξης
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
 • Έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση με έμφαση στην κινητική εξέλιξη.

 • Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων, αδρή και λεπτή κινητικότητα, κινητικές δεξιότητες και θεμελιώδη κινητικά πρότυπα.
 • Σύνταξη ατομικού κινητικού προφίλ και περιγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή με ΔΑΦ.
 • Σχεδιασμός παρεμβατικού προγράμματος φυσικής αγωγής, φυσικής δραστηριότητας και αθλητικών δεξιοτήτων.
 • Προσαρμοσμένες αθλητικές δραστηριότητες ως μέσο εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης: Αθλοπαιδιές, κολύμβηση, στίβος, χοροθεραπεία, play therapy.

 • Συμβουλευτική γονέων/ φροντιστών για προτεινόμενα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας, άσκησης και αθλητισμού.
 •  Δραστηριότητες ενεργητικής αναψυχής/ κατασκηνώσεις.
 • Βιωματική ανάλυση περιπτώσεων.

Οδηγός Σπουδών

Αυτισμός: Κινητική εξέλιξη, Φυσική Δραστηριότητα, Παρεμβατικά Προγράμματα και Ποιότητα ζωής

Εισαγωγή

Η καλή υγεία και η ευεξία, και κατ’ επέκταση η ποιότητα της ζωής μας,  σε μεγάλο βαθμό μπορούν να επιτευχθούν αλλάζοντας απλές, καθημερινές συνήθειες. Η επαφή μας με τη φύση, η άσκηση, η σωστή διατροφή, η διαχείριση του στρες  και καθημερινές πρακτικές αυτοφροντίδας στη ζωή μας είναι κάποιες από αυτές. Η αλλαγή τρόπου σκέψης, στάσης  και συμπεριφοράς μπορεί να επιτευχθεί μέσω του «Coaching» (στοχοθέτησης). Το άτομο με τη βοήθεια του Coach βελτιώνει  τον εαυτό του, δίνοντας έμφαση σε θετικές σκέψεις και θετικά συναισθήματα. Στο πρόγραμμα αυτό ο εκπαιδευόμενος  διαμορφώνει  μια ολιστική αντίληψη για την απόκτηση και διατήρηση της υγείας, ευεξίας με στόχο τη  μακροβιότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες εκπαίδευσης, επαγγελματίες άσκησης (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής), θεραπευτές, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, αισθητικούς, νοσηλευτές αλλά και σε άτομα, που θέλουν να διαμορφώσουν έναν πιο υγιή τρόπο σκέψης με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου ζωής τους, την επίτευξη ευεξίας και τη μακροβιότητα.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επιστημονική & Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος

Καθηγήτρια στην Ειδική Φυσική Αγωγή, Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήμητρα Κουτσούκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην “Ειδική Φυσική Αγωγή”. Έχει σπουδές (Bsc, Ma, PhD & Postdoc) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Western Michigan University) και τον Καναδά (University of Alberta), στην Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Εξελικτική & Γνωστική Ψυχολογία, και στις Αναπτυξιακές & Κινητικές Διαταραχές.

Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια. Έχει υλοποιήσει πάνω από 20 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα  ως Επιστημονική Υπεύθυνη.

Έχει πολυσχιδές διοικητικό έργο ως:

 • Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ,
 • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”,
 • Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντοπινγκ 
 • Ιδρυματική Υπεύθυνη του προγράμματος  “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών”, του ΕΚΠΑ για πάνω από 10 έτη
 • Τακτικό Μέλος Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών, ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ,
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παραολυμπιακών Αγώνων2004.

Έχει συνεργαστεί με Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, WADA, IOC, IPC) και φορείς Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Πολιτισμού-Αθλητισμού, και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).

Δήμητρα Κουτσούκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην “Ειδική Φυσική Αγωγή”. Έχει σπουδές (Bsc, Ma, PhD & Postdoc) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Western Michigan University) και τον Καναδά (University of Alberta), στην Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Εξελικτική & Γνωστική Ψυχολογία, και στις Αναπτυξιακές & Κινητικές Διαταραχές.

Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια. Έχει υλοποιήσει πάνω από 20 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα  ως Επιστημονική Υπεύθυνη.

Έχει πολυσχιδές διοικητικό έργο ως:

 • Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ,
 • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”,
 • Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντοπινγκ 
 • Ιδρυματική Υπεύθυνη του προγράμματος  “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών”, του ΕΚΠΑ για πάνω από 10 έτη
 • Τακτικό Μέλος Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών, ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ,
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παραολυμπιακών Αγώνων2004.

Έχει συνεργαστεί με Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, WADA, IOC, IPC) και φορείς Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Πολιτισμού-Αθλητισμού, και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).

Δήμητρα Κουτσούκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην “Ειδική Φυσική Αγωγή”. Έχει σπουδές (Bsc, Ma, PhD & Postdoc) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Western Michigan University) και τον Καναδά (University of Alberta), στην Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Εξελικτική & Γνωστική Ψυχολογία, και στις Αναπτυξιακές & Κινητικές Διαταραχές.

Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια. Έχει υλοποιήσει πάνω από 20 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα  ως Επιστημονική Υπεύθυνη.

Έχει πολυσχιδές διοικητικό έργο ως:

 • Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ,
 • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”,
 • Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντοπινγκ 
 • Ιδρυματική Υπεύθυνη του προγράμματος  “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών”, του ΕΚΠΑ για πάνω από 10 έτη
 • Τακτικό Μέλος Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών, ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ,
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παραολυμπιακών Αγώνων2004.

Έχει συνεργαστεί με Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, WADA, IOC, IPC) και φορείς Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Πολιτισμού-Αθλητισμού, και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Κατηγορίες:

Διδακτική Ενότητα 1: Γενικά χαρακτηριστικά της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Διδακτική Ενότητα 2: Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Σύνολο παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Διδακτική Ενότητα 3: Σχεδιασμός Προγράμματος Παρέμβασης: Αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση

Διδακτική Ενότητα 4: Ποιότητα Ζωής: Δραστηριότητες ενεργητικές αναψυχής, κατασκηνώσεις και κοινωνικοποίηση μέσα από αθλητικές δραστηριότητες.