Συμβουλευτική γονέων/ φροντιστών για προτεινόμενα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας, άσκησης και αθλητισμού. Quiz

Continue ReadingΣυμβουλευτική γονέων/ φροντιστών για προτεινόμενα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας, άσκησης και αθλητισμού. Quiz

Σχεδιασμός παρεμβατικού προγράμματος φυσικής αγωγής, φυσικής δραστηριότητας και αθλητικών δεξιοτήτων. Quiz

Continue ReadingΣχεδιασμός παρεμβατικού προγράμματος φυσικής αγωγής, φυσικής δραστηριότητας και αθλητικών δεξιοτήτων. Quiz

Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων, αδρή και λεπτή κινητικότητα, κινητικές δεξιότητες και θεμελιώδη κινητικά πρότυπα. Quiz

Continue ReadingΑξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων, αδρή και λεπτή κινητικότητα, κινητικές δεξιότητες και θεμελιώδη κινητικά πρότυπα. Quiz