ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η βιωματική διδασκαλία ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διαδικασία ένταξης: Οργάνωση project “Παραολυμπιακή Ημέρα” στα σχολεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τα Παραολυμπιακά Αθλήματα και ο εκπαιδευτικός τους ρόλος στην διαδικασία της ένταξης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις που ευνοούν την ένταξή τους: Μαθητές με κινητική αναπηρία και αισθητηριακές διαταραχές ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις που ευνοούν την ένταξή τους: Μαθητές με αναπτυξιακές και άλλες διαταραχές

Continue ReadingΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η βιωματική διδασκαλία ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διαδικασία ένταξης: Οργάνωση project “Παραολυμπιακή Ημέρα” στα σχολεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τα Παραολυμπιακά Αθλήματα και ο εκπαιδευτικός τους ρόλος στην διαδικασία της ένταξης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις που ευνοούν την ένταξή τους: Μαθητές με κινητική αναπηρία και αισθητηριακές διαταραχές ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις που ευνοούν την ένταξή τους: Μαθητές με αναπτυξιακές και άλλες διαταραχές

Δ.Ε 1.Μοντέλα Διδακτικών Προσεγγίσεων και ΄Ένταξη στη Φυσική Αγωγή-Δ.Ε. 2.Παιδαγωγικές Προτάσεις για Σχολική Ένταξη στη Φυσική Αγωγή-Δ.Ε. 3.Προσαρμογές Διδασκαλίας για Σχολική Ένταξη στη Φυσική Αγωγή-Δ.Ε. 4.Η Σημασία των Στάσεων και των Συμπεριφορών.

Continue ReadingΔ.Ε 1.Μοντέλα Διδακτικών Προσεγγίσεων και ΄Ένταξη στη Φυσική Αγωγή-Δ.Ε. 2.Παιδαγωγικές Προτάσεις για Σχολική Ένταξη στη Φυσική Αγωγή-Δ.Ε. 3.Προσαρμογές Διδασκαλίας για Σχολική Ένταξη στη Φυσική Αγωγή-Δ.Ε. 4.Η Σημασία των Στάσεων και των Συμπεριφορών.

“Καλά Παραδείγματα” Προσαρμογής και Εξατομίκευσης της Διδασκαλίας από Αυστραλία, Καναδά και Φινλανδία

Continue Reading“Καλά Παραδείγματα” Προσαρμογής και Εξατομίκευσης της Διδασκαλίας από Αυστραλία, Καναδά και Φινλανδία