ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η βιωματική διδασκαλία ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διαδικασία ένταξης: Οργάνωση project “Παραολυμπιακή Ημέρα” στα σχολεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τα Παραολυμπιακά Αθλήματα και ο εκπαιδευτικός τους ρόλος στην διαδικασία της ένταξης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις που ευνοούν την ένταξή τους: Μαθητές με κινητική αναπηρία και αισθητηριακές διαταραχές ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις που ευνοούν την ένταξή τους: Μαθητές με αναπτυξιακές και άλλες διαταραχές Quiz

Continue ReadingΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η βιωματική διδασκαλία ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διαδικασία ένταξης: Οργάνωση project “Παραολυμπιακή Ημέρα” στα σχολεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τα Παραολυμπιακά Αθλήματα και ο εκπαιδευτικός τους ρόλος στην διαδικασία της ένταξης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις που ευνοούν την ένταξή τους: Μαθητές με κινητική αναπηρία και αισθητηριακές διαταραχές ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Κατηγορίες παιδιών που μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις που ευνοούν την ένταξή τους: Μαθητές με αναπτυξιακές και άλλες διαταραχές Quiz

“Καλά Παραδείγματα” Προσαρμογής και Εξατομίκευσης της Διδασκαλίας από Αυστραλία, Καναδά και Φινλανδία Quiz

Continue Reading“Καλά Παραδείγματα” Προσαρμογής και Εξατομίκευσης της Διδασκαλίας από Αυστραλία, Καναδά και Φινλανδία Quiz