Αυτισμός: Κοινωνικές Δεξιότητες και Μέθοδοι Παρέμβασης, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως (e-learning) Εκπαίδευσης «Αυτισμός: Κοινωνικές Δεξιότητες και Μέθοδοι Παρέμβασης » διοργανώνεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στοχεύει στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της ανάπτυξης των παιδιών με αυτισμό (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: ΔΑΦ) και της σπουδαιότητας της φυσικής αγωγής & δραστηριότητας στην εκπαιδευτική και κοινωνική τους ένταξη. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη γνώση και την εμπειρία για τον σχεδιασμό εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΕΠ) παρέμβασης με βάση τις ατομικές ανάγκες κάθε ατόμου. Τέλος, έμφαση δίνεται στην ανάδειξη των ζητημάτων, που αντιμετωπίζει το άτομο με αυτισμό και η οικογένειά του στην εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας και κατ’ επέκταση στην ανάδειξη μεθόδων παρέμβασης σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας και εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης των αναγκών των ατόμων με ΔΑΦ συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ  της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφείς σπουδές ή/και εργασιακή εμπειρία, σε απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία και ενδιαφέροντα, σε απόφοιτους  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχο εργασιακό ενδιαφέρον, αλλά και σε ένα ευρύ κοινό που επιθυμεί να διαμορφώσει αντίληψη για τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και ένταξης ατόμων με αυτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ημερομηνία Έναρξης: 02/10/23 & 06/11/23 Διάρκεια : 7 μήνες Κοινοποίηση ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Κατεύθυνση: 1. Ανθρωπιστικές Σπουδές 2. Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός Πεδίο: 1. Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός/Άσκηση και Φυσικοθεραπεία/Διατροφή Δίδακτρα -40% έκπτωση € 330550 Δίδακτρα (εφάπαξ) σε 6 μηνιαίες δόσεις 1η δόση 55 Ευρώ 2η…

Continue ReadingΑυτισμός: Κοινωνικές Δεξιότητες και Μέθοδοι Παρέμβασης, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ