•  

Σας ενημερώνουμε, ότι η Έναρξη Μαθημάτων του Νέου Κύκλου Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
είναι 02/10/2023 και 06/11/2023.

Κοινοποίηση

Μαθήματα